Kratafa Tsitsir

Fi Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Akɔaba ba Fante Wikipedia do!
Wikipedia-logo-v2-fat.svg
Nyimdzee nwomapɔn a inntua kaw, a obiara tum dze ne nyimdzee ka ho.

Akyerɛwsɛm a yɛapaw ato hɔ
Aaron Mike Oquaye 1.jpeg

Aaron Mike Oquaye (wɔwoo no 4 Ebɔbira 1944) yɛ Ghana mbranyimfo (barrister) na amanyɛnyi a ɔyɛɛ Mbrahyɛ Bagua no Kasafo a ɔtɔ do esia (6) wɔ Ghana Amansin a ɔtɔ do anan (4) mu fir afe 2017 kesi afe 2021. Ɔyɛ nwomanyimfo (academic), ɔman nanmusinyi (diplomat) na Baptist somfo, kan no na ɔwɔ aban mpanyimfo asomfo dwumadzi a ɔfa ahoɔdzen na nkitahodzi ho na ɔsan nso yɛ Ghana Ɔmanpanyin a ɔhwɛ India na Maldives (Ghanaian High Commissioner to India and Maldives) do wɔ Kan Ɔmanpanyin J. A. Kufuor aber do.

Toa so kan wɔ ha...


Akyerɛwsɛm a oye
CASSIEL ATO BAAH FORSON.jpg

Cassiel Ato Baah Forson yɛ Ghana amanyɛnyi na ɔyɛ Ghana Amansin a ɔtɔ do anan (4) no Mbrahyɛ Bagua a ɔtɔ do esuon (7) na awɔtwe (8) no munyi a ɔgyina Ajumako-Enyan-Esiam Ambatow mpasua a ɔwɔ Central Mantɔw ananmu wɔ Ɔman Demokrasi Mmarahyɛ Bagua (NDC) tekiti do. Wɔ afe 2013 mu no ɔyɛɛ sikasɛm soafo abadziakyir (deputy minister for Finance).


Toa so kan wɔ ha.....


Ana inyim...?
Ghana manpanyin ahyɛnsode
  • Dɛ wɔ Ghana mbra 1960 mu, a ɔyɛ Ghana mbra nwoma a odzi kan wɔ Ghana no, ɔmanpanyin no besi ahendzi amambu no anan.

Mbrahyɛbaguafo yi ɔmanpanyin dɛ ondzi Ghana do mfe enum. Sɛ obiara nnyi hɔ dɛ ɔmanpanyin a, wɔpaw nyimpa ebiasa dɛ wongyina mu dɛ ɔmanpanyin?


Mfonyi a yɛapaw ato hɔ


Wikipedia logo bronze.png Nkrataafa soronko
Kasa kyerɛ edwuma kwankyerɛfo

• Sɛ epɛ dɛ enye edwuma kwankyerɛfo kasa a, kɔ edwuma akwankyerɛfo krataafa yi do

Nkitahodzi

Di nkitahodzi wɔ ha

Mboa

Mboa a no ho hia wɔ haWikipedia mmra numMbrɛ yɛkyerɛw Fante

Akyerɛwsɛm

TTsew akyerɛwsɛm foforNkrataafa dodow a ɔwɔ haWikimedia dwumadi ahorow
Commons-logo.svg
Commons
Free media repository
Wiktionary-logo-51px.gif
Wiktionary
Dictionary and thesaurus
Wikidata-logo.svg
Wikidata
Free knowledge base
Wikiquote-logo.svg
Wikiquote
Collection of quotations
Wikibooks-logo.svg
Wikibooks
Free textbooks and manuals
Wikisource-logo.svg
Wikisource
Free-content library
Wikispecies-logo.svg
Wikispecies
Directory of species
Wikiversity-logo.svg
Wikiversity
Free learning materials and activities
Wikimedia Community Logo.svg
Meta-Wiki
Wikimedia project coordination