Ebɔbira

Fi Wikipedia

Ebɔwbira yɛ bosoom a ɔtɔ do anan wɔ afe mu. Sɛ yɛka dɛ biribi "Ebira" wɔ Mfantse kasa mu a, nna ɔkyerɛ dɛ adze kor no esuma. Ntsi dza ɔwɔ hɔ nye dɛ, sɛ odu dɛm bosoom yi a,ebɔw no a nkyɛ ɔtɔ pii wɔ bosoom no a otsia ebiasa no mu no dze noho ebira (esuma). Iyi ntsi na ɔmaa dɛm bosoom yi so nyaa ne dzin "Ebɔwbira" no.