Jump to content

Ouahigouya

Fi Wikipedia

Ouahigouya yɛ kurow bi a ɔwɔ Burkina Faso etsifi afam. Ɔyɛ Yatenga Mantɔw no ahenkurow na nye nkyekyɛmu nketsewa no mu kor na Ouahigouya Dwumadzibea. Ɔsan so yɛ kurow kɛse a ɔwɔ Nord Mantɔw mu. Ɔyɛ kuropɔn a ɔtɔ do anan (4) wɔ ɔman no mu a nyimpa dodow yɛ 124,587 (2019)[1] na ɔwɔ kilomita 182 (akwansin 113) wɔ Ouagadougou etsifi-atɔe fam.