Jump to content

Nkyekyεmu:Aman ahorow

Fi Wikipedia

Nkyekyɛmu nkakramba

Dɛm kuw yi wɔ nkyekyɛmu a ɔka do yi nkotsee.

G

Nkrataafa a wɔwɔ kuw "Aman ahorow" mu

Dɛm kuw yi kitsa krataafa a ɔka do yi nko.